IN FERNEM LAND

J.S.BACH: WEIHNACHTSORATORIUM BWV 248


És clar, és quasi imprescindible que un dia o un altre d’aquestes festes ens visiti l’Oratori de Nadal de Johann Sebastian Bach.

Aquest any he decidit portar-lo en la seva integritat per a celebrar segurament de la manera més gran possible, sempre que parlem de música, la festivitat de Nadal.

Hagués pogut fer un seguit d’apunts, com va fer l’amic Barbebleue, respectant la seqüència lògica de l’estrena de les sis cantates que composen el Weihnachtsoratorium, segons la tradició luterana, però he decidit que tot de cop i a la vigília, era com el gran àpat nadalenc del blog, un àpat que us ofereixo, tot desitjant-vos la felicitat i l’estima que us mereixeu.

L’ordre de les sis cantates és el següent:

La primera pel dia 25, dia de Nadal
La segona el dia de Sant Esteve (l’anunci als pastors)
La tercera el dia 27
La quarta el dia de Cap d’Any (La circumcisió)
La cinquena (diumenge després de Cap d’Any i viatge dels Reis d’Orient)
La sisena (Festivat dels Reis d’Orient)

Tot i ser cantates individuals, totes elles mantenen una unitat i una continuïtat narrativa, que amb l’ajuda del Evangelista, com succeeix en les celebrades Passions, podríem definir-les com obres quasi teatrals, quasi una òpera sacra.

El gran arquitecte de catedrals musicals que va ser J.S-Bach, ens demostra un cop més, després de les tres Passions, la grandesa del seu art, amb aquest gran Oratori, que enlluerna per l’esclat orquestral, la magnificència harmònica de les grans corals i la subtilesa i la finor dels petits grans detalls, que a cada nova escoltada trobem en un acompanyament, en un contrapunt, o en un passatge fugat, de dificultat prodigiosa i efectes benefactors.

L’estrena va tenir lloc el 25 de desembre de 1734, al matí a l’església de Sant Nicolau i a la tarda a l’església de Sant Tomàs, ambdues a Leipzig i no va concloure, lògicament, fins el 6 de gener de 1735, però canviant l’ordre, pel mati a Sant Tomàs i a la tarda a Sant Nicolau.

Bach va utilitzar per a aquestes sis cantates que conformen l’Oratori, material ja utilitzat per altres composicions anteriors (paròdia). Aquesta pràctica força habitual de reciclatge, s’acostumava a produir aprofitant música escrita per a obres profanes que esdevindrien amb un nou text, obres religioses, mai a l’inrevés.

Curiosament, d’algunes de les paròdies trobades al Weihnachtsoratorium, s’ha perdut l’original, ja que segurament es tractava d’obres profanes escrites per a celebracions molt particulars per a personatges distingits de la noblesa o celebracions de caràcter civil, que un cop interpretades, no es tornarien a tocar mai més. Bach reutilitzava d’aquesta manera obres que s’havia que en el cas de les religioses, passarien a la posteritat, en estar destinades a dates concretes del calendari litúrgic.

Per els texts, Bach va comptar amb Christian Friedrich Heinrici (1700-1764), també conegut pel pseudònim de Picander, poeta i també músic, que amb habilitat sabia escriure els versos idonis a músiques ja escrites per a altres menesters.

L’apunt d’avui us permetrà baixar l’Oratori sencer, però individualitzant les cantates, i de cadascun us posaré un fragment per tal de fer més lleugera la baixada.

La traducció catalana dels texts és deguda a Gabriel de la S. T. Sampol

La versió musical prové d’Holanda, d’un concert celebrat el 22 de desembre de 2009 al Muziekgebouw d’Amsterdam.

El seus intèrprets són:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
WEIHNACHTSORATORIUM BWV 248

Bernard Berchtold, tenor (Evangelista)
Heleen Koele, soprano
Karin van der Poel, alto
Albert van Ommen, tenor
Jasper Schweppe, baix

Nederlands Kamerkoor & Combattimento Consort
Director: Jan-Willem de Vriend

No ens trobem davant una versió de reclinatori, per això hauríeu d’anar a cercar, segons la meva particular predilecció, la versió de Harnoncourt gravada per Harmonia Mundi entre els anys 2006 i 2007, però no tingueu cap dubte que és una versió molt honesta, amb la veracitat del directa i tota la sapiència cultural que aquests conjunts de demostrada solvència, saben conferir a les seves interpretacions.

La Natività, Giotto (Cappella degli Scrovegni)

Iniciem doncs aquest apassionant recorregut per l’Oratori amb la solemne cantata destinada al dia 25, que s’inicia amb una impressionant i solemne coral, procedent de la cantata profana BWV 214, escrita el 1733, de la quer tornarà a utilitzar un tema per l’ària número 8.

L’ària del númeo 4, també és un altre paròdia extreta de la cantata profana BWV 213 i el coral que la segueix “Wie soll ich dich empfangen,” prové de la Passió segons Sant Mateu

I PART: FESTA DE NADAL
(Feria I Nativitatis Christi)

1. COR
Alegreu-vos, exulteu! Celebreu aquest dies,
lloeu allò que l’Altíssim ha fet avui!
Deixeu el temor, bandegeu el plany,
canteu plens d’alegria i exultants!
Adoreu l’Altíssim amb cors magnífics,
glorifiquem el nom del Senyor!

2. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: Per aquells dies, sortí un edicte del Cèsar August que fessin el cens de tot el món. I tothom anava a empadronar-se, cadascú a la seva població.
També Josep va anar de la Galilea, de la ciutat de Natzaret, a la Judea, a la ciutat de David, anomenada Betlem, ja que era de la casa i de la família de David, per empadronar-se juntament amb Maria, la seva muller, que estava embarassada. Mentre eren allà se li van complir els dies del part.

3. RECITATIU (Contralt)
El meu estimat Espòs,
el Salvador, del llinatge de David,
per a conhort i salvació del món,
naixerà ja.
Ara l’estel de Jacob lluirà;
la seva llum ja esclata.
Alça’t, Sion, i deixa ja el plor,
el teu bé creix i s’eleva.

4. ÀRIA (Contralt)
Prepara’t, Sion, amb inclinació tendra,
a veure aviat a casa teva el més Bell i Estimat!
Les teves faccions
avui han de resplendir, més belles encara.
Afanya’t a estimar ardentment el teu Espòs!

5. CORAL
Com us he de rebre?
Com he de trobar-me amb vós?
Oh desig de la terra sencera,
oh gala de la meva ànima!
Jesús, Jesús, poseu
dins meu la torxa
per tal que allò que us és grat
sia per mi conegut i sabut.

6. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: I va infantar el seu fill primogènit, i l’embolcallà i l’ajagué en una menjadora, perquè no tenien lloc a l’hostal.

7. CORAL (Soprano)
Ha vingut pobre a la terra.
RECITATIU (Baix)
Qui enaltirà com cal l’amor
amb què el nostre Salvador té cura de nosaltres?
CORAL (continuació)
Que tingui pietat de nosaltres.
RECITATIU (continuació)
Ah, qui és capaç de comprendre
com el commou el patiment dels homes?
CORAL (continuació)
I [ens] faci rics al Cel.
RECITATIU (continuació)
El Fill de l’Altíssim ve al món
perquè li plau la seva salvació.
CORAL (continuació)
I iguals als seus àngels estimats.
RECITATIU (final)
Per això ha volgut néixer com a home.
CORAL (final)
Kyrie eleison!

8. ÀRIA (Baix)
Gran Senyor, Rei poderós,
salvador estimat, oh que de poc
aprecieu l’esplendor de la terra!
Aquell qui sustenta el món sencer.
que n’ha creat l’esplendor i les gales,
ha de dormir en una dura menjadora.

9. CORAL
Ah adorat Bon Jesuset!,
feu-vos un bressol net i suau
per reposar dins l’arquella del meu cor,
per tal que mai no us oblidi.

ERSTER TEIL
Am ersten Weihnachtsfeiertage

1. CHOR
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Sagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

2. REZITATIV, Evangelist
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, daß alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiliäa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdishce Land zur Stadt David, die da heißet Bethlehem; darum, daß er von den Hause und Geschlechte David war, auf daß er sich shätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte.

3. REZITATIV, Alt
Nun wird mein liebster Bräutigam,
Nun wird der Held aus Davids Stamm
Zum Trost, sum Heil der Erden Einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Dein Wohl steigt hoch empor.

4. ARIE, Alt
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
Deine Wangen
Müssen heut viel schöner prangen,
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

5. CHORAL
Wie soll ich dich empfangen,
Und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
Mir selbst die Fackel bei,
Damit, was dich ergötze,
Mir kund und wissend sei.

6. REZITATIV, Evangelist
Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippen, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

7. CHORAL, Chor-Sopran, mit Rezitativ, Bass
Er ist aud Erden kommen arm,
REZITATIV
Wer will die Liebe rech erhöhn,
Die unser Heiland vor uns hegt?
CORAL
Daß er unser sich erbarm,
REZITATIV
Ja, wer vermag es einzusehen,
Wie ihn der Menschen Leid bewegt?
CORAL
Und in dem Himmel mache reich
REZITATIV
Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt;
Weil ihm iht Heil so wohl gefällt,
CORAL
Und seinen lieben Engeln gleich.
REZITATIV
So will er selbst als mensch geboren werden.
CORAL
Kyrieleis!

8. ARIE, Bass
Großer Herr, o starker König,
Liebster Heiland, o wie wenig
Achtest du der Erden Pracht!
Der die ganze Welt er hält,
Ihre Pracht und Zier erschaffen,
Muß in harten Krippen schlafen.

9. CHORAL
Ach mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein sanft Bettelein,
Zu ruhn in menines Herzens Schrein,
Daß ich nimmer vergesse dein!

La Natività de Sandro Botticelli

El 26 de desembre de 1734 s’estrenava la segona cantata, primer a Sant Tomàs i a la tarda a Sant Nicolau. Està escrita en Sol menor.

La Cantata s’inicia amb un deliciós i conegut preludi de caire pastoral, amb un diàleg entre els 4 oboès (dos de caccia i dos d’amore), les flautes i les cordes. Impossible resistir-se a escoltar tanta bellesa.

En aquesta segona cantata trobarem també dues paròdies, la de l’ària “Frohe Hirte”, provinent de la cantata BWV 215 i l’ària de la contralt “Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh”, provinent de la cantata profana BWV 213.

II PART: SEGONA FESTA DE NADAL
(Feria II Nativitatis Christi)

1. SIMFONIA

2. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: Hi havia a la mateixa contrada uns pastors que al camp vora la cleda guardaven de nit el seu ramat. I vet aquí que se’ls aparegué l’àngel del Senyor, i la glòria del Senyor els envoltà amb la seva llum, i es van espantar molt.

3. CORAL
Apunta, oh bella llum de l’alba,
i deixa clarejar el cel!
Tu, poble de pastors, no tinguis por,
perquè els àngels et diuen
que aquest feble infantó
serà el nostre conhort i la nostra joia,
sotmetrà Satanàs
i finalment ens durà la pau.

4. RECITATIU (Tenor, Soprano)
Evangelista:
I l’àngel els digué:
Àngel: No tingueu por. Mireu: us anuncio una gran alegria, que ho serà per a tot el poble. Perquè avui, us ha nascut el Salvador, que és el Crist, el Senyor, a la ciutat de David.

5. RECITATIU (Baix)
Allò que Déu va anunciar a Abraham
ara permet que al cor de pastors
es mostri complert.
Un pastor en altre temps totes aquestes coses
va saber de Déu .
I ara serà també un pastor que el fet
que a aquell va ser promès aleshores,
coneixerà complert.

6. ÀRIA (Tenor)
Feliços pastors, aneu-hi, afanyeu-vos,
prou i massa ja heu estat aturats,
afanyeu-vos per veure Infant encisador!
Aneu-hi, l’alegria serà més que gran,
mireu de guanyar-vos-en la delicadesa,
aneu-hi i repareu el cor i els sentits.

7. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: I això us servirà de senyal: trobareu l’infant en bolquers i ajagut en una menjadora.

8. CORAL
Mireu-lo, allà jeu, dins una fosca establia,
aquell que té domini damunt tota cosa;
allà on sol cercar menjar un bou,
hi jeu ara l’Infant de la Verge.
9. RECITATIU (Baix)
Així doncs, aneu-hi, pastors, aneu-hi,
per tal que vegeu el miracle
i trobeu el Fill de l’Altíssim
que jeu en una dura menjadora.
Així doncs, canteu al costat del seu bressol
amb un to ben dolç
i a cor
aquesta cançó per adormir-lo.

10. ÀRIA (Contralt)
Dorm, estimadó, gaudeix del repòs,
vetlla més tard pel bé de tot!
Repara el pit,
experimenta el goig
amb què ens alegrem el cor!

11. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: I de sobte s’uní a l’àngel la gernació de la milícia celestial que lloava Déu dient:

12. COR
Els àngels: Glòria a Déu a dalt del cel, i pau a la terra, i als homes complaença.

13. RECITATIU (Baix)
Ben escaientment, àngels, exulteu i canteu,
que avui [tot] ens ha reeixit!
Vinga! Afegirem les nostres veus a les vostres,
podem alegrar-nos tant com vosaltres.

14. CORAL
Us cantem enmig de la vostra milícia
amb tota força: lloança, honor i glòria,
perquè vós, oh hoste tant de temps desitjat,
ara us heu presentat.

ZWEITER TEIL
(Am zweiten Weihnachtsfeiertage)

1. SINFONIA
2. REZITATIV, Evangelist
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie, und sie furchten sich sehr.

3. CHORAL
Brich an, o schönes Morgenlicht,
Und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Weil dir die Engel sagen,
Daß dieses schwache Knäbelein
Soll unser Trost und Freude sein,
Dazu den Satan zwingen
Und letzlich Frieden bringen.

4. REZITATIV, Evangelist
Und der Engel sprach zu ihnen;
Der Engel
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke Widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David.

5. REZITATIV , Bass
Was Gott dem Abraham verheißen,
Das läßt er nun dem Hirtenchor
Erfüllt erweisen,
Ein Hirt hat alles das zuvor
Von Gott erfahren müssen.
Und nun muß auch Hirt die Tat,
Was er damals versprochen hat,
Zuerst erfüllet wissen.

6.ARIE, Tenor
Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
Eh’ ihr euch zu lang verweilet,
Eilt, das holde Kind zu sehn.
Geht, die Freude heißt zu schön,
Sucht die Anmut zu gewinnen,
Geht und labet Herz und Sinnen!

7. REZITATIV, Evangelist
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippen liegen.

8. CHORAL
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
Dess’ Herrschaft gehet überall.
Da Speise vormals sucht ein Rind,
Da ruhet jetzt der Jungfrau’n Kind.

9. REZITATIV, Bass
So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
Daß ihr das Wunder seht;
Und findet ihr des Höchsten Sohn
In einer harten Krippe liegen,
So singet ihm bei seiner Wiegen
Aus einem süßen Ton
Und mit gesamtem Chor
Dies Lied zur Ruhe vor!

10. ARIE, Alt
Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
Wache nach diesem vor aller Gedeihen!
Labe die Brust,
Empfinde die Lust,
Wo wir unser Herz erfreuen!

11. REZITATIV, Evangelist
Und alsobald dabei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen,die lobten Gott und sprachen:

12. CHOR
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.

13. REZITATIV, Bass
So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
Daß es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
Uns kann es, so wie euch, erfreun.

14. CHORAL
Wir singen dir in deinem Heer
Aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr,
Daß du, o lang gewünschter Gast,
Dich nunmehr eingestellet hast.

Domenico Ghirlandaio La natività (1485)

La tercera cantata tanca la primera tanda i es va interpretar el dia 27 de desembre, únicament a l’església de Sant Nicolau. Està escrita en la mateixa tonalitat que la primera, en Re major.

Reconegudes , tan sols trobem dues paròdies: el cor inicial, provinent de la cantata profana BWV 214 i el duet entre la soprano i el baix (número 6), provinent de la cantata BWV 213.

Us proposo escoltar l’ària de la contralt, amb acompanyament de violí “Schließe, mein Herze, dies selige Wunder” (Estoja, cor meu, aquest benaurat miracle), que de ben segur ens omplirà de serenor.

III PART: 3er DIA DEL TEMPS DE NADAL
(Feria III Nativitatis Christi)

1. COR
Sobirà del cel, escolteu els balboteigs,
digneu-vos a acollir els febles cants
quan la vostra Sion us exalça amb psalms.
Escolteu les exultants lloances dels cors
ara quan us tributem honor,
perquè el nostre bé està assegurat.

2. RECITATIU (Tenor)
Evangelista:I quan els àngels els deixaren i se n’anaren cap al cel,els pastors es deien uns als altres:

3. COR
Els pastors: Arribem-nos fins a Betlem a veure aquest fet que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.

4. RECITATIU (Baix)
Ha conhortat el seu poble,
ha alliberat el seu Israel,
ha enviat l’ajut des de Sion
i ha acabat amb el nostre patiment.
Mireu, pastors, allò que ha fet;
aneu-hi, això hi trobareu.

5. CORAL
Tot això ha fet per nosaltres,
per manifestar el seu gran amor;
que se n’alegri tota la Cristiandat
i li’n faci gràcies eternament.
Kyrie eleison.

6. DUET (Soprano, Baix)
Senyor, la vostra compassió, la vostra pietat
ens conhorta i ens fa lliures.
El vostre propici favor i el [vostre] amor,
el vostre prodigiós anhel,
fan que la vostra fidelitat al Pare
es renovelli.

7. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: I hi anaren de pressa i trobaren Maria i Josep amb l’Infant ajagut a la menjadora. En veure-ho, van fer saber allò que els havien dit sobre aquest nen; i tots els qui ho sentien quedaven meravellats d’allò que els contaven els pastors. Maria per la seva banda, conservava tots aquests mots i els meditava en el seu cor.

8. ÀRIA (Contralt)
Estoja, cor meu, aquest benaurat miracle
fermament en la teva fe!
Permet que aquest miracle, les obres divines,
sempre la força
sia de la teva feble fe!

9. RECITATIU (Contralt)
Sí, sí! El meu cor guardarà
allò de què en aquest temps propici
per a la seva benaurança
prova segura ha tingut.

10. CORAL
Us guardaré amb diligència,
per vós
viuré aquí,
per vós en partiré.
Amb vós a la fi m’elevaré,
ple d’alegria,
per sempre,
cap enllà, cap a l’altra vida.

11. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: I els pastors se’n tornaren glorificant i lloant Déu per tot allò que havien sentit i vist, tal com els havia estat anunciat.

12. CORAL
Alegreu-vos entretant,
perquè la vostra Salvació
ha nascut aquí Déu i home alhora,
aquell qui és
el Senyor i el Crist,
a la ciutat de David, elegida entre moltes.

13. COR (da capo)
Sobirà del cel, escolteu els balboteigs,
digneu-vos a acollir els febles cants,
quan la vostra Sion us exalça amb psalms.
Escolteu les exultants lloances dels cors
ara quan us tributem honor,
perquè el nostre bé està assegurat.

DRITTER TEIL
(Am dritten Weihnachtsfeiertage)

1. CHOR
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Laß dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir jetzo die Erfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfarht befestiget steht!

2. REZITATIV, Evangelist
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:

3. CHOR
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen,die da geschehen ist,die uns der Herr kundgetan hat.

4. REZITATIV, Bass
Er hat sein Volk getröst’,
Er hat sein Israel erlöst,
Die Hülf aus Zion hergesendet
Und unser Leid geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
Geht, dieses trefft ihr an!

5. CHORAL
Dies hat er alles uns getan,0
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Dess’ frey sich alle Christenheit
Und dank ihm dess’ in Ewigkeit.
Kyrieleis!

6. DUETT, Sopran und Bass
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
Tröstet uns und macht uns frei.
Deine holde Gunst und Liebe,
Deine wundersamen Triebe
Machen deine Vatertreu
Wieder neu.

7. REZITATIV, Evangelist
Und sie kamen eilend und funden beide, Mariam und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breitetensie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die Ihnen die Hirten gesaget hatten. Marai aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

8. ARIE, Alt
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder,
Fest in deinem Glauben ein!
Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke,
Immer zur Stärke
Deines schwachen Glaubens sein.

9. REZITATIV, Alt
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
Was es an dieser holden Zeit
Zu seiner Seligkeit
Für sicheren Beweis erfahren.

10. CHORAL
Ich will dich mit Fleiß bewahren
Ich will dir
Leben hier,
Dir will ich abfahren,
Mit dir will ich endlich schweben
Voller Freud
Ohne Zeit
Dort im andern Leben.

11. REZITATIV, Evangelist
Und die Hirten kehrten wieder um, preiseten und lobten
Gott um alles, das sie hesehen und gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.

12. CHORAL
Seid froh dieweil,
Daß euer Heil
Ist hie ein Gott und auch ein Mensch geboren,
Der, welcher ist
Den Herr und Christ
In Davids Stadt, von vielen auserkoren.

(Da Capo) 13. CHOR
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Laß dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir jetzo die Erfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfarht befestiget steht!

La presentació de Jesús al Temple. Giotto

El primer dia de l’any 1735 s’estrenà  a Sant Tomàs i a la tarda a Sant Nicolau, tot i que hi ha qui diu que tan sols es va interpretar pel matí, la cantata destinada a celebrar la Circumcisió de Jesús.

És la mésw curta de les sis cantates i té un aire reflexiu que no pas narratiu.

La cantata s’inicia amb un cor reciclat de la molt utilitzada cantata profana 213, que també serà font d’inspiració per l’ària de la soprano amb eco “Flöst, mein Heiland, flöst dein Namen” i d’un dels fragment més valorats de tot l’Oratori, l’ària de tenor (núm.6) “Ich will nur dir zu Ehren leben” (Vull viure tan sols per glorificar-vos), amb una demostració prodigiosa i virtuosística del contrapunt en un passatge fugat, entre la veu del tenor i un tercet de corda format per dos violins i un baix.

La interpretació vocal és modesta però honesta, com totes les parts solistes d’aquesta versió, que valoro més pel seu conjunt orquestral i vocal.

Les altres tres parts corals que s’inclouen a la quarta cantata, no se’ls coneix procedència alguna d’altres obres.

IV PART: DIA DE CAP D’ANY
(Festo Circumcissionis Christi)

1. COR
Prosterneu-vos amb gratitud, prosterneu-vos amb lloança
davant el tron de gràcia de l’Altíssim!
El Fill de Déu
de la terra
Salvador i Redemptor esdevindrà;
el Fill de Déu
esmorteirà la ira i la ràbia dels enemics.

2. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: Quan van complir-se els vuit dies i hagueren de circumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús, nom que havia dit l’Àngel abans que fos concebut en el si matern.

3a. RECITATIU (Baix)
Emmanuel, oh dolça paraula!
El meu Jesús vol dir la meva empara,
el meu Jesús vol dir la meva vida,
el meu Jesús se m’ha lliurat,
el meu Jesús sempre
serà davant la meva vista.
El meu Jesús vol dir la meva joia,
el meu Jesús [em] repara cor i pit.
3b. DUET (Coral i Arioso)
CORAL (Soprano)
Jesús, estimada vida meva,
Espòs de la meva ànima,
vós que us heu lliurat per mi
a l’amarg Arbre de la Creu.
ARIOSO (Baix)
Veniu, vull abraçar-vos amb joia,
el meu cor mai no us abandonarà.
Oh, porteu-me amb vós!
3c. RECITATIU (Baix)
També a l’hora de la mort vós em
sereu el més estimat de tots;
enmig de la necessitat, el perill i la fatiga
miraré envers vós ardentment.
Quina por, al capdavall, m’inspirarà la Mort?
Jesús meu, en morir-me
sé que no seré destruït;
el vostre nom és inscrit en mi
i ha foragitat el temor de la mort.

4. ÀRIA (Soprano, Eco)
Inspira, Salvador meu, inspira el vostre Nom
ni la més petita mica
d’aspre terror?
No, vós mateix dieu que no.
(Eco: No)
M’he d’espantar doncs de morir?
No, vet aquí la vostra dolça paraula!
O [més aviat] me n’hauré d’alegrar?
Sí, vós mateix, Salvador, dieu que sí.
(Eco: Sí)

5. DUET (Arioso amb Coral)
ARIOSO (Baix)
Doncs bé, que sols el vostre Nom
sia dins el meu cor.
Així, vull anomenar-vos delícia,
ja que el pit i el cor cremen d’amor per Vós.
Tanmateix, estimat, digueu-me:
com us puc enaltir, com us ho puc agrair?
CORAL (Soprano)
Jesús, joia i goig meus,
esperança, tresor i empara meus,
Redemptor meu, empara i salvació meves,
pastor i rei, llum i sol!
Oh, com puc dignament,
Senyor meu Jesús, lloar-vos?

6. ÀRIA (Tenor)
Vull viure tan sols per glorificar-vos,
Salvador meu; doneu-me força i coratge
per tal que el meu cor rectament actuï fervorós!
Doneu-me fortalesa
perquè la vostra gràcia dignament
i amb agraïment celebri.

7. CORAL
Jesús, guieu la meva empresa,
Jesús, quedeu-vos sempre amb mi!
Jesús, freneu els meus sentits,
Jesús, sigueu el meu únic desig,
Jesús, sigueu [sempre] en el meu pensament
Jesús, no em deixeu flaquejar.

VIERTER TEIL
(Am Feste der Beschneidung Christi)

1. CHOR
Fallt mit Danken, fallt mit Loben,
Vor des Höchsten Gnadenthron!
Gottes Sohn
Will der Erden
Heiland und Erlöser werden.
Gottes Sohn
Däpft der Feinde Wut und Toben.

2. REZITATIV, Evangelist
Und da acht Tage um Waren, daß das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.

3a. REZITATIV, Bass
Immanuel, o süßes Wort!
Mein Jesus heißt mein Hort,
Mein Jesus heißt mein Leben,
Mein Jesus hat sich mir ergeben,
Mein Jesus soll mir immerfort
Vor meinen Augen schweben.
Mein Jesus heißt meine Lust,
Mein Jesus labet Herz und brust.
3b. CHORAL und ARIOSO
CHORAL, Sopran
Jesu, du mein liebstes Leben,
Meiner Seelen Bräutigam,
Der du dich vor mich gegeben
An des bittern Kreuzes Stamm!
ARIOSO, Bass
Komm! Ich will dich mit Lust umfassen,
Mein Herze soll dich nimmer lassen,
Ach! So nimm mich zu dir!
3c.REZITATIV, Bass
Auch in dem Sterben sollst du mir
Das Allerliebste sein;
In Not, Gefahr und Ungemach
Seh ich dir sehnlischst nach.
Was jagte mir zuletzt der Tod für Grauen ein?
Mein Jesus! Wenn ich sterbe,
So weiß ich, daß ich nick verderbe.
Dein Name steht in mir geschrieben,
Der hat es Todes Furcht vertrieben.

4. ARIE, sopran und echo-Sopran
Flöst, mein Heiland, flöst dein Namen,
Auch den allerkleinsten Samen
Jenes strengen Schreckens ein?
Nein, du sagst ja selber nein!
(Echo: Nein!)
Sollt ich nun das Sterben scheuen?
Nein, dein süßes Wort ist da!
Oder sollt ich mich erfreuen?
Ja, du Heiland sprichts selbst ja!
(Echo: Ja!)

5. REZITATIV mit CHORAL
REZITATIV, Bass
Wohlan, dein Name soll allein,
In meinem Herzen sein.
So will ich dich entzücket nennen,
Wenn Brust und Herz zu dir vor Liebe brennen.
Doch Liebster, sage mir:
Wie rühm ich dich, wie dank ich dir?
CHORAL, Sopran
Jesu, meine Freud und Wonne,
Meine Hoffnung, Schatz und Teil,
Mein Erlösung, Schutz und Heil,
Hirt und König, Licht und Sonne,
Ach! wie soll ich würdiglich,
Mein Herr Jesu, preisen dich?

6. ARIE, Tenor
Ich will nur dir zu Ehren leben,
Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut,
Daß es mein Herz recht eifrig tut!
Stärke mich,
Deine Gnade würdiglich
Und mit Danken zu erherben!

7. CHORAL
Jesus richte mein Beginnen,
Jesus bleibte stets bei mir,
Jesus zäumte mir die Sinnen,
Jesus sei nur mein Begier,
Jesus sei mir in Gedanken,
Jesu, lasse mich nicht wanken!

L'Epifania Giotto

La cinquena cantata es va estrenar a Sant Nicolau el dia 2 de gener de 1735, el diumenge després de Cap d’Any, aquell any l’endemà, i ens anticipa la visita del Reis d’Orient per adorar al nen Jesús.

És una cantata que malgrat l’enèrgic cor inicial, té un caire força reflexiu i recollit. L’ària per a baix prové de la cantata BWV 215, que és l’única paròdia coneguda d’aquesta cinquena cantata.

Escoltarem el tercet “Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?” (Ah, quan arribarà el temps?), conjunt força rar en el catàleg bachià, entre soprano, alto i tenor, acompanyats solament pel violí i el baix continu, l’efecte és sorprenent.

V PART: DIUMENGE DESPRÉS CAP D’ANY
(Dominica post f. Circumcisionis Christi)

1. COR
Que glòria, oh Déu, us sia cantada,
que per a vós lloança i gràcies sien a punt.
A vós us exalça el món sencer,
perquè us ha plagut el nostre bé,
perquè avui
tot el nostre anhel s’ha complit,
perquè el vostre favor ens alegra tan magníficament.

2. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: Després d’haver nascut Jesús a Betlem de la Judea, en temps del rei Herodes, vet aquí que els Savis d’orient arribaren a Jerusalem i digueren:

3.COR I RECITATIU (Contralt)
Els Savis: On és el Rei dels jueus tot just nat?
RECITATIU (Contralt)
Cerqueu-lo dins el meu pit,
aquí viu, per a goig meu i seu.
COR (continuació)
Els Savis: Hem vist a l’orient la seva estrella i hem vingut a adorar-lo.
RECITATIU (continuació)
Sortats vosaltres que heu vist aquesta Llum;
això és per la vostra salvació que s’ha esdevingut!
Salvador meu, vós sou la llum,
que també per als gentils lluirà,
i ells, que encara no us coneixen,
com si ja fos així us volen adorar.
Que clara, que límpida la vostra resplendor ha de
ser, Jesús estimat!

4. CORAL
La vostra claror consumeix la fosca,
la negra nit transforma en llum.
Guieu-nos pel vostre camí,
per tal que el vostre rostre
i la vostra llum magnífica,
els puguem mirar eternament.

5. ÀRIA (Baix)
Il·lumineu-me també els sentits enfosquits,
il·lumineu-me el cor
amb la clara lluentor dels [vostres] raigs!
La vostra paraula per a mi la clara llàntia
serà tot el meu camí;
no permetrà que la meva ànima s’iniciï en el Mal.

6. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: Quan el rei Herodes ho va sentir, s’espantà i amb ell tot Jerusalem.

7. RECITATIU (Contralt)
Per què us espanteu?
La presència del meu Jesús pot despertar en vosaltres una tal por?
No hauríeu més tost d’alegrar-vos-en,
atès que ell d’aquesta manera va prometre
restaurar el bé dels homes?

8. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: I va reunir tots els grans sacerdots i els escribes del poble i els preguntava sobre on havia de nèixer el Crist. I ells li digueren: A Betlem de Judea, perquè així ha estat escrit pel profeta: I tu Betlem de Judea, de cap manera no ets el més petit dels clans de Judà, car és de tu que sortirà el cabdill que serà Senyor del meu poble d’Israel.

9. TRIO (Soprano, Contralt, Tenor)
Ah, quan arribarà el temps?
Ah, quan vindrà el Conhort dels seus?
Calleu, que veritablement ja és aquí!
Jesús, ah, veniu a mi!

10. RECITATIU (Contralt)
El meu estimat ja regna.
Un cor, que adora el seu regnat,
i que tot sencer s’hi lliura com a seu,
és el tron del meu Jesús.

11. CORAL
Certament aquesta cambra del meu cor
no és en absolut una sala per a un príncep,
ans una fosca mina;
tanmateix, així que el raig de la vostra Gràcia
hi lluirà semblarà plena de sol.

FÜNFTER TEIL
(Am Sonntage nach Neujahr)

1. CHOR
Ehre sei dir, Gott, gesungen,
Dir sei Lob und Dank bereit’.
Dich erhebet alle Welt,
Weil dir unser Wohl gefällt,
Weil anheut
Unser aller Wunschen gelungen,
Weil uns dein Segen so herrlich erfraut.

2. REZITATIV, Evangelist
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Köinges Herodis, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen:

3. CHOR mit REZITATIV, Alt
Wo ist der neugeborne König der Juden?
REZITATIV
Sucht ihn in meiner Brust,
Hier wohnt er, mir und ihm zur Lust!
CHOR
Wir haven seinen Stern gesehen im Morgenlande und sie kommen, ihn anzubeten.
REZITATIV
Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen,
Es ist zu eurem Heil geschehen!
Mein Heiland, du, du bist das Licht,
Das auch den Heiden scheinen sollen,
Und sie, sie kennein dich noch nicht
Als sie dich schon verehren wollen.
Wie hell, wie klar muß nich dein Schein,
Geliebter Jesu, sein!

4. CHORAL
Dein Glanz all Finsternis verzehrt,
Die trübe Nacht in Licht verkehrt.
Leit uns auf deinen Wegen,
Daß dein Gesicht
Und herrlichs Licht
Wir ewig schauen mögen!

5. ARIE, Bass
Erleucht auch meine finstre Sinnen,
Erleuchte mein Herze
Durch der Strahlen klaren Schein!
Dein Wort soll mir die hellste Kerze
In allen meinen Werken sein;
Dies lässet die Seele nichts Böses beginnen.

6. REZITATIV, Evangelist
Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem.

7. REZITATIV, Alt
Warum wollt ihr erschrecken?
Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht
O solltet ihr euch nicht Vielmehr darüber freuen,
Weil er dadurch verspricht,
Der Menschen Wolfahrt zu erneuen.

8. REZITATIV, Evangelist
Und ließ versammlen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volk und Erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn also stehet geschrieben durch den Propheten: Und du Bethlehem in jüdischen Lande bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda; denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei.

9. TERZETT
SOPRAN: Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?
TENOR: Ach, wenn kömmt der Trost der Seinen?
ALT: Schweigt, er ist schon wirklich hier.
SOPRAN und TENOR: Jesu, ach, so komm zu mir!

10. REZITATIV, Alt
mein Liebster herrschet schon.
Ein Herz, das seine Herrschaft liebet,
Und sich ihm ganz zu eigen gibet,
Ist meines Jesu Thron.

11. CHORAL
Zwar ist solche Herzensstube
Wohl kein schöner Fürstensaal,
Sondern eine finstre Grube;
Doch, sobald dein Gnadenstrahl
In denselben nur wird blinken,
Wird er voller Sonnen dünken.

Il Cometa Giotto

La Joiosa sisena cantata destinada a celebrar l’Epifania, es va estrenar el dia 6 de gener de 1735 a Sant Tomàs i a la tarda a Sant Nicolau. Està escrita en la tonalitat de Re major i pràcticament la totalitat de la seva música, tret dels recitatius i el cor central, procedeixen d’un altre cantata religiosa de la que en coneixem ben poca cosa (BWV 248a) i que alhora procedia d’una cantata profana, també desapareguda, la BWV Anh. I, 10.

El fragment escollit per cloure aquest tast, no pot ser altre que l’impressionant cor final, que conté una melodia prou coneguda i que ja hem escoltat a la primera cantata, però que sobretot reconeixerem com a leitmotiv de la Passió segons Sant Mateu, però aquí deslliurada del dolor, el dramatisme i la transcendència emocional, degudament transformada amb l’exultant orquestració que quasi ens la fa irrecognoscible.

VI PART: DIA DELS REIS
(Festo Epiphanias)

1. COR
Senyor, si nostres orgullosos enemics esbufeguen de ràbia,
feu que nosaltres amb fe ferma
albirem el vostre poder i auxili.
Només en vós confiarem;
així podrem de les esmolades urpes
de l’Enemic escapar intactes.

2. RECITATIU (Tenor, Baix)
Evangelista: Llavors Herodes, d’amagat, cridà els Savis, es va informar ben bé per ells del temps de l’aparició de l’estrella. I els va adreçar cap a Betlem i els digué:
Herodes: Aneu i informeu-vos ben bé de l’Infant i, quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber perquè jo també hi vagi i l’adori.

3. RECITATIU (Soprano)
Fals, ja pots cercar com fer caure el Senyor,
i emprar tots els falsos artificis
per perseguir el Salvador,
que aquell la força del qual cap home no pot mesurar,
tanmateix estarà segur.
El teu cor, el teu fals cor, ja és,
amb tota la seva arteria, del Fill de l’Altíssim,
que tu cerques de fer caure, ben conegut.

4. ÀRIA (Soprano)
Just un gest de la seva mà
abat el poder dels homes despoderats.
Aquí tota força queda burlada!
Just que l’Altíssim digui un mot,
s’acaba l’orgull dels enemics.
Oh, així, tot d’una, haurien de
canviar els pensaments dels mortals.

5. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: Ells, després d’escoltar el Rei, sortiren. I vet ací que l’estrella que havien vist a l’Orient els anava al davant fins que s’aturà al damunt d’on era l’Infant. En veure l’estrella en van tenir una gran alegria, i entraren a la casa i trobaren el Nen amb Maria, sa mare, i es prosternaren i l’adoraren, i obriren els seus tresors i li van oferir com a presents or, encens i mirra.

6. CORAL
Jo m’estic al costat del vostre bressol,
bon Jesuset, vida meva;
vinc, i us duc i us faig present
de tot allò que m’heu donat.
Agafeu-ho: és el meu esperit i la meva ment,
el meu cor, la meva ànima i el meu coratge, agafeu-ho tot
i disposeu-ne a pler.

7. RECITATIU (Tenor)
Evangelista: I Déu els va avisar en un somni que no tornessin cap a Herodes i retornaren per un altre camí a la seva terra.

8. RECITATIU (Tenor)
Aneu, doncs! Prou, el meu tresor
no se’n va d ‘aquí, queda amb mi,
i jo tampoc no vull que se’n vagi del meu costat.
El seu braç amb amor,
amb impuls tendre
i gran delicadesa m’aferrarà.
Serà sempre el meu Espòs,
li lliuraré pit i cor.
Sé del cert que ell m’estima,
el meu cor l’estima també profundament
i vol glorificar-lo eternament.
Quin enemic ara em podria
fer mal, amb aquesta felicitat?!
Jesús, vós sou i sereu el meu amic;
i si angoixat us implorava,
Senyor, auxilieu-me, que albiri el vostre auxili.

9. ÀRIA (Tenor)
Ja podeu, ja, [provar d’]espantar, enemics orgullosos;
com podríeu inspirar-me por?
El meu tresor, la meva empara és aquí amb mi.
Ja podeu, ja, mostrar-vos furiosos,
amenaceu-me i tot d’abatre’m completament,
tanmateix el meu Salvador habita aquí.

10. ARIOSO A QUATRE VEUS (Soprano, contralt, tenor, baix)
Què faran ara els terrors de l’Infern,
què ens faran el món i el pecat,
si reposem en les mans de Jesús?

11. CORAL
Ja esteu del tot venjats
de l’horda dels vostres enemics;
perquè Crist ha esmicolat
tot allò que era contra vosaltres.
La mort, el dimoni, el pecat i l’infern
han estat afeblits completament.
Al costat de Déu té el seu lloc
el gènere humà.

SECHSTER TEIL
(Am Feste der Erscheinung Christi)

1. CHOR
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,
So gib, daß wir im festen Glauben
Nach deiner Macht und Hülfe sehn.
Wir wollen dir allein vertrauen;
So können wir den scharfen Klauen
Des Feindes unveresehrt entgehn.

2. REZITATIV.
Evangelist: Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weiset sie gen Bethlehem und sprach:
Herodes: Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr’s findet, sagt mir’s wieder, daß ich auch komme und es anbete.

3. REZITATIV, Sopran
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen,
Nimm alle falsche List,
Dem Heiland nachzustellen;
Der, dessen Kraft kein Mensch ermißt,
Belibt doch in sichrer Hand.
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon,
Nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn,
Den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

4. ARIE, Sopran
Nyr ein Wink von seinen Händen
Stürzt ohnmächt’ger Menschen Macht.
Hier wird alle Kraft verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
Seiner Feinde Stolz zo enden,
Oh, so müssen sich sofort.
Sterblicher Gedanken wenden.

5. REZITATIV, Envangelist
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie Im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis daß er kam, und stund obern über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet und gingen in das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.

6. CHORAL
Ich steh an deiner Krippen hier,
O Jesulein, mein Leben;
Ich komme, bring und schenke dir,
Was du mir hast gegeben.
Nimm hin! es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
Und laß dir’s wohl gefallen!

7. REZITATIV, Evangelist
Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen durch einem anderen Weg wieder in ihr Land.

8. REZITATIV, Tenor
So geht! Genug, mein Schtaz geht nicht von hier,
Er bleibet dabei mir,
Ich will ihn auch nicht von mir lassen.
Sein Arm wird mich aus Lieb
Mit sanftmutsvollem Trieb
Und größter Zärtlichkeit umfassen;
Er soll mein Bräutigam verbleiben,
Ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiß, er liebet mich,
Mein Herz liebt ihn auch inniglich
Und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
Bei solchem Glück versehren?
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund;
Und werd ich ängstlich zu dir flehn;
Herr, hilf! so laß mich Hilfe sehn.

9. ARIE, Tenor
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
Was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir!
Ich mögt euch noch so grimmig stellen,
Droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
Doch seht! mein Heiland wohnet hier

10. REZITATIV, Quartett
Was will der Hölle Schrecken nun,
Was will uns Welt und Sünde tun,
Da wir in Jesu Händen ruhn?

11. CHORAL
Nun seid ihr wohl gerochen
An eurer Feinde Schar,
Denn Christus hat zerbrochen,
Was euch zuwinder war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
Sind ganz und gar geschwächt;
Bei Gott hat seine Stelle
Das menschliche Geschlecht.

Demà és Nadal, a In Fernem Land us tindré preparada de ben segur, alguna cosa que intentaré que sigui especial.

 

39 comments

 1. Feliz Navidad, Joaquim. Para mí estas cantatas conforman la gran obra musical de la Navidad y pasar por ellas cada año se ha convertido ya en una costumbre ineludible, aunque sólo sea para los trocitos preferidos. Yo suelo escuchar dos versiones, la de Gardiner y la de Jacobs, no sé cuál de las dos me gusta más. La de Harnoncourt queda apuntada, le prestaré atención y a ver si puedo encontrar un hueco para esuchar la que propones.

  M'agrada

 2. bocachete

  Gran tria, com és d’habitud en aquest bloc: gràcies, doncs. Per si de cas: molt bon Nadal, i com diu el Picander, “deixeu el temor, bandegeu el plany, canteu plens d’alegria i exultants!” I el mateix a tots els companys lectors i participants al bloc. Bones festes!

  M'agrada

 3. Tinc el dit fet pols de donar a la rodeta per arribar aquí i recorrer aquest kilometric i precios “apunt”, i al vespre, amb totes les respostes, ja será el record de llargada…. Gracies, Joaquim, i Bon Nadal per tu i per tothom.

  M'agrada

 4. Tanto la versión de Harnoncourt como la de Gardiner me parecen reclinatoriables.
  Muy felices fiestas, Joaquim, Colbran, y todos los participantes habituales y simples lectores de este blog que se ha convertido en una obligada y placentera cita diaria.
  Gracias por tu esfuerzo y por compartir tus conocimientos y tu sensibilidad con nosotros.

  M'agrada

 5. Ricard

  Estic d’acord amb les excel•lències de les versions de Gardiner i Harnoncourt, el que passa és que, quan parlem de Bach, no se que li posa Harnoncourt que el fa incomparable, sembla més transcendent, més bell, més etern… Si parlem de Händel, gairebé sempre em quedaria amb el de Gardiner. Bon Nadal per a tothom!!

  M'agrada

 6. El compte

  Benvolgut Joaquim,
  Que tinguis un BON NADAL i que l’any 2011 et porti tanta força com cal per mantenir aquest blog
  I a tots els altres, també els millors desitjos d’un Bon Nadal!!

  M'agrada

 7. MercedesParera Arnó

  Me uno a todos los qué formamos y participamos en este magnífico bloc, y que tantas alegria nos proporciona a todos. Todo se lo debemos a este entrañable y tan querido por todos nosotros Amigo JOAQUIN, Solo una persona con esta grán sensibilidad, con esta grán pasión por la música es capaz de dedicarle tantísimas horas para deleite de sus grandes amigos y compañeros que estamos pendientes todos de el.
  Que mejor momento para felicitarnos todos,y a el. Y justamente acompañados de esta maravillosa múslca y de estos versos tan adecuados para el día de hoy, Desde aquí os felicito la NAVIDAD y que el AÑO NUEVO 2011 os sea próspero y feliz.
  Y para ti Joaquin todo lo imaginable que se pueda desear de tú incondicional amiga, Mercedes

  M'agrada

 8. nati

  Moltes Felicitats! Joaquim, Colbran i àmics.
  Passo molt bones estones llegint-vos i escoltant les propostes musicals que ens regaleu , els comentaris dels contertulis….
  Us desitjo una nit que us envolti de pau i d ‘afecte.

  Molts petons a tots.
  Bon Nadal.

  M'agrada

 9. Bon Nadal a tots/es.
  Recibid todos un fuerte beso, podeis elegir según querais, puede ser un beso de hermano, un beso de amigo, ….un beso de novio, un beso lascivo… un beso….. dejad volad vuestra imaginacion.
  Uno en particular y respetuoso a ti Joaquim y a Fede.
  Ha sido y será un placer, compartir con vosotros, tantos buenos momentos.
  Lo dicho, Feliz Navidad..

  Emilio-Bcn- Floestán

  M'agrada

 10. Glòria A.

  Quin gran dia !!! aquest matí he rebut la visita del Rei més estimat per nens i grans, en “Baltasar” i després de fer-me molt feliç al cumplir el meu desig i obsequiar-me amb un ” bon ordinador ” he tingut el presentiment que avui m’esperave alguna altre cosa bona…. i en comiadar en Baltasar i omplir-lo de petons d’agraïment, ( m’he saltat el protocol )el primer que he fet i ja ho podeu imaginar ha sigut obrir aquest calaix de bombonets que en Joaquim ens acostuma a regalar diariament i el meu presentiment era una realitat i el regal super-mágnific no podía ser millor ni més adient , i em porta tants bons records…!!! gràcies de nou Joaquim aixó si em deixas molta feina per escoltar i haurá de ser miqueta en miqueta per que estaré atrafegada però les coses bones piano,piano son millors …..Bon Nadal !!!!!

  M'agrada

 11. La escucha en tiempo y forma de las seis Cantatas del Weihnachts-Oratorium bachiano es una de las tradiciones más arraigadas en mi casa; también de las más esperadas y placenteras. Un hábito, ya antiguo, que trasciende al propio Concierto de Año Nuevo, a los turrones, las uvas o el brindis con cava…

  Este año sonará la exquisita versión de P Herreweghe, cuyas lecturas del Kantor cada vez me gustan más.

  Eso sí, tendrá que alternarse con otra maravilla: la Weihnachts-Historie de H. Schütz (próximo post?)

  Feliz TODO! a Joaquim y a su selecto club.

  M'agrada

 12. Nilda

  Joaquín gracias por semejante tarea que regalas a los que leen tu blog.
  Es tanto lo que ofreces que yo me voy asomando de a poquito…timidamente…gracias…
  A la hora de la siesta aquí en mi Bs.As. cuando aquí en mi pueblo se instala el silencio, escucharé, para ir saboreando desde temprano el festejo de ésta noche singular.

  FELIZ NAVIDAD!!!

  BON NADAL !!!

  M'agrada

 13. timamót

  Moltes gràcies pel post. És molt oportú. T’agraeixo també que hagis penjat la versió traduïda al català, que afegiré a la capsa del LP.
  A casa el dia de Nadal sempre sona aquesta obra, en la versió dirigida per Gerhard Schmidt-Gaden i el Collegium Aureum i que té la gràcia de que hi participen veus de nens: els Petits Cantors de Bad-Tölz i que la fa diferent a d’altres versions que hem sentit.
  Bon Nadal per a tots!

  M'agrada

 14. anna

  Et desitjo que passis el millor Nadal que puguis i que l’any vinent segueixis oferit-nos els teus coneixements, les teves opinions, el teu entusiame i tot el que puguis que sempre serà un regal.

  Molt bones festes de Nadal a tots els seguidors d’aquest blog.

  M'agrada

 15. fuentes

  ¡Magnífica idea felicitarnos la Navidad con esta obra maravillosa! Ý mucho más estupenda hacerlo con la obra completa. Ahora, desde hace bastante tiempo, la norma es programar 4 cantatas todo lo más, y es una pena.
  Conozco el Weihnachts desde mi adolescencia (¡uf!… primeros ’70) cuando descubrí en mi colegio unos viejos vinilos “mono”, que pedí prestados a los profesores y grabé en cassette. Era una versión “de reclinatorio” (Ferdinad Grossmann, 1952). Yo no soy creyente, pero me gustan estas versiones -Richter a la cabeza- (también las otras, todas tienen su “aquel”). Esta holandesa es preciosa, muy ligerita, para los que se les haga “indigesta” tanta cantata, pero también con muchos detalles poco habituales, sobre todo en las interpretaciones más recargadas (el aria “Schlafe, mein Liebster” está muy lograda a mi entender). Supongo que habreis notado que el primer verso del coral con que se abre la obra tiene un texto distinto al habitual.
  Gracias a quien corresponda por esta elección, y ¡Felices fiestas!

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: