IN FERNEM LAND

CATALUNYA 1 D’OCTUBRE DE 2017: VA PENSIERO


Davant dels fets ocorreguts durant el dia d’avui a Catalunya, IFL no pot  quedar-ne al marge i de la mateixa manera que l’atac del 17 d’agost a les Rambles i a Cambrils, va motivar un apunt sense comentaris, l’atac d’avui contra la població catalana també mereix la meva més enérgica repulsa.

Això d’avui no va de independentisme o no, això d’avui va de llibertat, de dignitat i democràcia. Impossible romandre mut i si a molts l’apunt us incomode perquè no creieu que hagi d’utilitzar IFL per parlar de coses extra musicals, us dic que precisament perquè el blog té certa repercussió internacional vull aprofitar-la per denunciar l’atac intolerable comés avui contra aquells catalans que volien exercir el dret a expresar-se lliurament mitjançant l’acte més democràtic que hi ha, deixant una papereta en una urna.

Ante los hechos ocurridos durante el día de hoy en Catalunya, IFL no puede permanecer al margen y al igual que el ataque del 17 de agosto en las Ramblas y Cambrils motivó un apunte sin comentarios, el ataque de hoy contra la población catalana también merece mi más enérgica repulsa.

Lo de hoy no va de independentismo o no, lo de hoy va de libertad, de dignidad y democracia. Imposible permanecer mudo y si a muchos el apunte os incomoda porque no creéis que tenga que utilizar IFL para hablar de cosas extra musicales, os digo que precisamente porque el blog tiene cierta repercusión internacional quiero aprovecharla para denunciar el ataque intolerable cometido contra aquellos catalanes que querían ejercer el derecho a expresarse libremente mediante el acto más democrático que hay, dejando una papeleta en una urna.

Facing the events happened along today in Catalonia, IFL can not  stay aside and just like was my position against that attack of the 17th August in the Rambles and Cambrils with a post without comments, the attack against the Catalan people of today deserves my most firm reject.

Today’s matter is not of independence or not, today’s is about freedom, dignity and democracy. It’s imposible to keep the mouth shut and if the post is not comfortable to you because you believe that IFL must keep away from themes extra musicals, I must say that because of the international scope of this blog I want to profit it to denounce the unbearable attack toward those catalans who wanted to make use of the right of free expression by the most democratic act that there is, introducing an electoral paper into an urn.

 

 

A %d bloguers els agrada això: